logo-Eliksir


Regulamin jazdy w terenie


  • 1.Osoby umawiające się na wyjazd w teren pierwszy raz- dzień wcześniej muszą odbyć jazdę próbną na ujeżdżalni w celu ustalenia umiejętności.
  • 2. Osoby niepełnoletnie- obowiązuje pisemna zgoda opiekuna prawnego.
  • 3. Wszyscy wyjeżdżają w teren w kaskach, osoby niepełnoletnie- obowiązkowo kamizelki bezpieczne.
  • 4. Podczas wyjazdu w teren uczestnicy jadą w chodzie wymaganym przez instruktora. Na początku ustalana jest kolejność, w jakiej konie będą poruszały się podczas trwania całej przejażdżki.
  • 5. Uczestników obowiązuje zakaz wyprzedzania innych jeźdźców, a w szczególności instruktora.
  • 6. Kiedy nastąpi upadek któregoś z jeźdźców, pozostali zatrzymują swoje konie i stosują się bezwzględnie do poleceń instruktora.
  • 7. Obok pieszych, rowerzystów i bawiących się dzieci należy przejeżdżać tylko stępem.
  • 8. Podczas jazdy pod górkę należy odciążyć grzbiet konia, pochylając tułów do przodu i pozostawiając koniowi niezbędną swobodę głowy i szyi.
  • 9. Podczas jazdy z górki należy zachować dosiad odciążający oraz pochylić się do tyłu.
  • 10. Osoby pełnoletnie- oświadczenie pisemne- wyjazd w teren na własną odpowiedzialność. 11. Osoby pczątkujące prowadzone są w ręku przez instruktora. Max czas takiego terenu to 1 godzina.
Dokumenty do pobrania
Oświadczenie - Lekcja jazdy konnej na własną odpowiedzialność pdf icon
Oświadczenie - Jazda regularna dziecka pdf icon
Oświadczenie - Zgoda na lekcje jazdy konnej dziecka pdf icon

 

Każda osoba umawiająca się na jazdę oświadcza, że zapoznała się z regulaminami Stajni Eliksir i całkowicie je akceptuje.