Regulamin jazdy w terenie

 1. Osoby umawiające się na wyjazd w teren pierwszy raz- dzień wcześniej muszą odbyć jazdę próbną na ujeżdżalni w celu ustalenia umiejętności.
 2. Osoby niepełnoletnie- obowiązuje pisemna zgoda opiekuna prawnego.
 3. Wszyscy wyjeżdżają w teren w kaskach, osoby niepełnoletnie- obowiązkowo kamizelki bezpieczne.
 4. Podczas wyjazdu w teren uczestnicy jadą w chodzie wymaganym przez instruktora. Na początku ustalana jest kolejność, w jakiej konie będą poruszały się podczas trwania całej przejażdżki.
 5. Uczestników obowiązuje zakaz wyprzedzania innych jeźdźców, a w szczególności instruktora.
 6. Kiedy nastąpi upadek któregoś z jeźdźców, pozostali zatrzymują swoje konie i stosują się bezwzględnie do poleceń instruktora.
 7. Obok pieszych, rowerzystów i bawiących się dzieci należy przejeżdżać tylko stępem.
 8. Podczas jazdy pod górkę należy odciążyć grzbiet konia, pochylając tułów do przodu i pozostawiając koniowi niezbędną swobodę głowy i szyi.
 9. Podczas jazdy z górki należy zachować dosiad odciążający oraz pochylić się do tyłu.
 10. Osoby pełnoletnie- oświadczenie pisemne- wyjazd w teren na własną odpowiedzialność.
 11. Osoby początkujące prowadzone są w ręku przez instruktora. Max czas takiego terenu to 1 godzina.
logo

Stajnia Eliksir - Jazda konna Szczyrk

Search