Regulamin Stajni Eliksir

 1. O stopniu zaawansowania jeźdźca decyduje instruktor jazdy konnej. Osoby ( dzieci, młodzież, dorośli ) umawiające się na jazdy w Stajni Eliksir po raz pierwszy zapisują się na jazdę na lonży bądź jazdę indywidualną w celu sprawdzenia umiejętności.
 2. Instruktor dobiera konia do umiejętności dziecka lub dorosłych.
 3. Obowiązuję całkowity zakaz używania telefonów komórkowych podczas zajęć z końmi.
 4. Zabrania się podchodzenia do koni oraz otwierania boksów bez zgody instruktora jazdy konnej.
 5. Zabrania się dokarmiania koni oraz innych zwierząt znajdujących się na terenie stajni bez zgody instruktora lub właściela obiektu.
 6. Na terenie Stajni oraz całego obiektu Stajni Eliksir obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.
 7. Oprowadzanie ( przejażdżki ) dla dzieci odbywają się zawsze w obecnosci rodzica lub opiekuna prawnego.
 8. Termin jazd konnych ustalany jest indywidualnie z kilentem lub telefonicznie.
 9. Do stajni można wejść jedynie w obecności instruktora lub własciciela obiektu.
 10. W stajni wymaga się zachowania ciszy, spokoju, zasad BHP oraz ogólnych zasad bezpieczeństwa. ( nie biegamy, niekrzyczymy ).
 11. Zabrania się wporwadzania psów na teren stajni.
 12. Właściciel Stajni nie ponosi odpowiedzialnośc rzeczowej ani materialnej za prywatne rzeczy klientów pozostawione na terenie Stajni oraz innych obiektów.
 13. Przebywaie na terenie Stajni dozwolone jest od godziny 8.30- 13.00 oraz od 15.00-19.00
 14. Zachowujemy szczególną ostrożność w porze karmenia oraz podczas przebywania w boksach , stajni, ujeżdżalni oraz na wybiegach dla koni.
 15. Należy przestrzegać porządku oraz czystości.
 16. Należy sprzątać po sobie i po koniu.
 17. Nie wolno pozostawić osiodłanego konia w boksie lub poza nim bez opieki.
 18. Nie wolno bić koni ani stosować innych praktyk, które mogą zagrażać ich życiu oraz zdrowiu.
 19. Nie wolno niszczyć ani uszkadzać paszy, siana, słomy dla koni.
 20. Nie wolno dokarmiać koni bez zgody instruktora oraz właściciela.
 21. Nie wolno przejeżdżać wierzchem przez korytarze w stajni. Na konie wsiadamy tylko i wyłącznie na ujeżdżalni.
 22. Bezwzględnie należy dopilnować zamykania boksów po wyjściu od koni.
 23. Wszelkie akcesoria do pielęgnacji koni, sprzęt jeźdźiecki, odzież jeździecką należy bezwzględie odłożyć na swoje miejsce.
 24. Przebywanie na terenie Stajni stanowi zgodę na użycie swojego wizerunku związanego z reklamowaniem , używaniem zdjęć, zapisu wideo i audio w internecie.
 25. W przypadku umyślnego okaleczenia konia, uszkodzenia sprzętu jeździeckiego, pomieszczenia bądź urządzeń ośrodka sprawca ponosi odpowiedzialność materialną za wyrządzoną szkodę.
 26. Z jazd mogą korzystać dorośli pod warunkiem złożenia własnoręcznie podpisanego oświadczenia o jeździe na własną odpowiedzialność. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie podpisują rodzice lub prawni opiekunowie.
 27. Stajnia Eliksir nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, które mogą wydarzyć się podczas jazdy konnej oraz podczas przebywania z końmi.
 28. Dorośli oraz opiekunowie prawni osób niepełnoletnich biorących udział w zajęciach z jazdy konnej powinni zdawać sobie sprawę z ryzyka, jakie niesie jazda konna oraz jakim zwierzęciem jest koń. Właściciel stajni oraz instruktorzy zobowiązani są dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa uczestnikom zajęć, jednak nie biorą oni odpowiedzialności za wypadki związane z nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu oraz za zdarzenia losowe niemożliwe do przewidzenia i wypadki powstałe z winy uczestników zajęć.
 29. !!UWAGA!! Osoby podejmujące systematyczną naukę jazdy konnej w Stajni Eliksir zobowiązane są do ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Rodziców i opiekunów prawnych zobowiązuje się do ubezpieczenia swoich dzieci. Jednocześnie rodzice biorą pełną odpowiedzialność za swoje dzieci przebywające na terenie stajni.
 30. Przebywanie na terenie Stajni Eliksir oraz korzystanie z jazd konnych oznacza, że osoba, rodzice oraz opiekunowie prawni akceptują powyższy regulamin i oznajmiają iż będą się do niego stosować.

Regulamin korzystania z jazd konnych

 1. W zajęciach z jazdy konnej mogą uczestniczyć dzieci od 2-go roku życia.
 2. Dla zapewnienia maksymalnech poziomu bezpieczeństwa podczas siodłania koni oraz jazd konnych: 
  - nie wolno podchodzić do konia od tyłu bez uprzedniego uprzedzenia go głosem. 
  - nie należy stać blisko zadu konia, 
  - podczas prowadzenia konia należy iść po jego lewej stronie trzymając go za wodze lub uwiąz, 
  - nie wolno karmić konia z ręki bez zgody właściciela lub instruktora jazdy konnej, 
  - bezwzględnie nie wolno stosować przemocy wobec koni, 
  - przy czyszeniu kopyt i myciu całego konia należy zachować szczególną ostrożność, 
  - nie wolno pozostawiać osiodłanego konia w boksie lub poza nim bez opieki. 
  - każdy uczestnik ma obowiązek nosić w trakcie zajęć ubiór zgodny z wymogami bezpieczeństwa tzn: - kask z atestem (Kaski znajduja się do wypożyczenia na terenie stajni) - zabudowane buty z gładką podeszwą i obcasem, - spodnie bezszwowe zwężane ku dołowi (getry, bryczesy) - rękawiczki ( opcjonalnie ), 
  -obowiązkowo wszytskie dzieci oraz młodzież do lat 18 zobowiązane są do jazdy w kamizelkach ochronnych lub żółwiach dostępnych na wyposażeniu stajni,
 3. Termin jazd ustalany jest indywidualnie z klientami osobiście lub telefonicznie. Prosimy o zgłaszanie zmian terminu lub odwołania jazdy najpóźniej 2 godziny przed jazdą.
 4. Jeździec zobowiązuje się do punktualnego stawienia się na zajęcia.
 5. W przypadku spóźnienia się, jeździec uiszcza opłatę za całość zaplanowanej jazdy niezależnie od tego ile czasu siedział na koniu.
 6. Czas na przygotowanie konia do jazdy to ok 40 minut, w trakcie których należy:
  - wyprowadzić konia z boksu, 
  - zawiązać węzeł bezpieczeństwa w wyznaczonym przez instruktora miejscu, 
  - starannie wyszyścić konia usuwając wszelkie zabłocenia i kurz z sierści, grzywy i ogona, 
  - wyczyścić kopyta kopystką, 
  - założyć ogłowie oraz siodło, 
  - bezwzględnie zabrania się przypinania uwiązu do wędzidła lub innej części ogłowia. Uwiąz zawsze należy przypiąć do kantara, 
  - podczas siodłania należy zadbać by sprzęt nie znajdował się na ziemi,
 7. Dzieciom i początkującym jeźdźcom w trakcie przygotowania konia do jazdy pomaga instruktor lub właściciel stajni.
 8. Po zakończeniu jazd konnych jeździec zobowiązany jest zadbać o konia na którym jeździł (chyba, że przejmuje go następny jeździec) tzn. ma go odstawić do boksu, rozsiodłać, wyczyścić oraz wyczyścić sprzęt i odnieść go do siodlarni na swoje miejsce.
 9. Podczas zajęć z jazdy konnej nie wolno żuć gumy i korzystać z telefonów komórkowych.
 10. Oprowadzanie (przejażdżki) dla dzieci odbywają się zawsze w obecności rodzica/opiekuna prawnego.
 11. Wszelkiego rodzaju skaleczenia, obtarcia, urazy i kulawizny należy zgłaszać bezpośrednio i natychmiast instruktorowi jazdy konnej.
 12. Każda zmiana samopoczucia uczestnika jazdy konnej musi być bezwzględnie zgłoszona instruktorowi lub właścicielowi stajni.
logo

Stajnia Eliksir - Jazda konna Szczyrk

Search