Rodo

KLAUZULA INFORMACYJNA

o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), ("RODO"), informujemy, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest :

Paulina Pezda, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Paulina Pezda Stajnia Eliksir (NIP: 9372673929) przy ul. Kwiatowej 19, 43-370 Szczyrk
nr tel. 516272020, e-mail: biuro@stajnia-eliksir.pl

  1. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwo zgody na ich przetwarzanie i mają Państwo prawo do jej cofnięcia.
  1. Państwa dane osobowe przetwarzamy za Państwa zgodą oraz w celu wykonania i na podstawie stosownej umowy zawartej z Pauliną Pezdą - „Stajnia Eliksir”, bądź w celu wykonania usługi przez Paulinę Pezdę - „Stajnia Eliksir” (podstawa prawna z art. 6 ust 1 lit. a i b RODO).
  1. Podanie przez Państwo danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy.
  1. Będziemy przechowywać Państwa dane przez okres konieczny w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na obowiązek przechowania danych wynikający z przepisów prawa, bądź inne ważne względy interesu publicznego.
  1. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
  1. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, przenoszenia danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  1. Mają Państwo ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) – RODO.
logo

Stajnia Eliksir - Jazda konna Szczyrk

Search